Learning Management System a Blended Learning

30.12.2017

 Vyzkoušejte si 2 rozdílná LMS pro Blended Learning

Na základě tématu, se kterým v průběhu semestru pracujete, zkuste promyslet jednoduchý vzdělávací cíl, způsob jeho naplnění a otestování v LMS Moodle. V Google Classroom si vyzkoušejte zadat jednoduchý, ale smysluplný úkol k tomuto tématu.

V Moodle, do kterého jste přidáni jako vyučující, pracujte v sekci, kterou označíte svým jménem
- do této sekce vložte váš obsah (např. text vztahující se k vašemu tématu, vytvořte nadpis, podnadpisy,...),
- vložte externí prvek pomocí embedu (video, prvek externí služby,...),
- vytvořte alespoň 2 testové otázky libovolného typu v bance úloh, následně vložte test do své sekce.

V Google Classroom vytvořte úkol,
- nastavte termín dokončení,
- přidejte "téma".

Pokud byste chtěli jiné zadání úkolu, ozvěte se.
Kombinovaní studenti, napište do komentáře svůj mail prosím - přidám Vás do testovací Classroom.

https://elf.phil.muni.cz/elf3/course/view.php?id=5002#section-2 

https://classroom.google.com/u/0/c/Nzk0NTYzMDEyM1pa/t/ODA1NzQxNDI1MVpa