Big Data

30.12.2017

Zkuste najít nebo vymyslet projekt, který by využíval big data pro vzdělávání nebo vzdělávací politiku. (Stačí krátce) Jaké jsou limity daty řízeného vzdělávání? Co naopak mohou přinést?

Univerzita v Číně (Beijing Jiaotong University) je součástí edukačního programu založeného na big datech. Studenti se učí, jak číst, analyzovat a pracovat s big daty, v jakých sektorech se dají využít a jak díky nim řešit nejrůznější problémy, které se v těchto odvětvích objevují. (viz https://www.youtube.com/watch?v=51l7OPwtL44)

Limity:

  • Cena programu, který data bude analyzovat.
  • Mnozí nevědí, co to big data jsou. Malé povědomí o big datech.
  • Strach ze zavádění nové technologie.
  • Složitá technologie. Je třeba mít znalce, který bude umět program ovládat nebo to naučí učitele.

Benefity:

  • Individualizace. Přizpůsobení se požadavkům jednotlivých studentů.
  • Personalizované testování. à Dá se analyzovat, u kterých odpovědí student váhá, v čem si není jistý.
  • Personalizace učiva.
  • Důraz na proces učení, ne jen na výsledky.
Komentáře:

M. Č.: Přiznám se, že úplně nerozumím. Pokud je cílem naučit studenty pracovat a rozumět Big data, dá se to udělat docela slušně i zadarmo (ostatně open source aplikace pro tyto účely používají v podstatě všechny velké firmy a dělají si jen rozhraní pro svoji specifickou aplikaci). Zkuste se mrknout na R a na Hadoop.