Second Life

08.10.2017

Proč podle vás SL neuspěl? K čemu byste podobný nástroj použili pro vzdělávání? Co to může přinést zajímavého? 

Popravdě jsem se se Second Lifem nikdy nesetkala, ani ho nepoužívala. Podle zdrojů jde však vcelku o nestabilní prostředí. Často dochází k problémům se samotným připojením do systému, ztrátě záznamů, pomalým připojením, seká se, občas i vypadává zvuk. Složité je i samotné nahrávání studijních materiálů a propojení s Moodlem. Je třeba mít předem připravené a zkontrolované technické zázemí, což vyžaduje čas navíc. Pro studenty, kteří se se SL ještě nesetkali, je nutné připravit tutoriál, aby věděli, jak začít, jak se do SL přihlásit, jak si vytvořit avatara apod. Nevýhodou může být i chybějící neverbální komunikace, učitel nevidí, jak se ostatní tváří, jestli se nenudí, nevypadají zmateně. Kvůli těmto nedostatkům asi SL postupně upadl do zapomnění.

Líbila by se mi výuka historie v prostředí SL. Udělat si výlet do Říma, projít se po něm, obléci se do dobového. V tomto případě by to mohlo být zábavné i přínosné zároveň, protože většina studentů ani učitelů nemá čas ani finance na cestování po Evropě, natož po světě. Z pohodlí domova mohou navštívit jakékoliv prostředí nebo si vytvořit svoje vlastní. To mě na SL zaujalo nejvíce. Proč chodit na přednášku do nějaké obyčejné učebny, když ji lze mít v lese u táboráku nebo ve Versailles?

Zdroje:

[1] BAKER, Suzanne C., Ryan K. WENTZ a Madison M. WOODS. Using Virtual Worlds in Education: Second Life[R] as an Educational Tool. Teaching of Psychology [online]. 2009, 36(1), 59-64 [cit. 2017-10-03]. ISSN 00986283.

[2] KONÍČKOVÁ, Šárka. Vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life v rámci organizace [online]. Olomouc, 2010 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: https://theses.cz/id/aa5rg3/104959-296792543.pdf. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Jaroslava Kubátová.

[3] MARYANNCLT. Educational Uses of Second Life. In: YouTube [online]. 2007 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=qOFU9oUF2HA 

[4] SANCHEZ, Joe. Education in Second Life. In: YouTube [online]. 2007 [cit. 2017-10-03]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4R1SrZua5ww


Komentáře:

M. Č. : A není právě ta učebna v Římě problém? Není cestou spíše nabízet nějaké zážitky či úkoly, než tam přenést přednášku? Co myslíte?

Nemusela by to být jen přednáška, mohlo by to probíhat formou nějaké výukové hry. Studenti by se ocitli ve starodávném prostředí a mohli by ho nějakým způsobem prozkoumávat. Třeba hledat dobové předměty. Nebo hledat papírové svitky, které by byly někde schované, museli by je najít a splnit na nich napsaný úkol, za který by pak získávali nějaké bonusové body... Nevím však, jestli to lze v rámci SL udělat, ale SL bych využila spíše pro nějaké hraní si, ověřování získaných znalostí... Nebo mě ještě nepadá přednáška, kdy by lektor s celou skupinkou prošel nejvýznamnější památky v daném městě, vždycky by se u nich zastavil a něco o nich vykládal. Studenti by mezitím brouzdali po památce.