EdTech

V této sekci najdete všechny mé vypracované úkoly, výtvory a úvahy do předmětu Vzdělávací technologie. 

Zkuste si něco více přečíst o digitálních pedagogických avatarech (botech). Navrhněte k čemu byste ho využili v případě, že byste učili:
a) předmět Informace, komunikace, myšlení na KISKu nebo
b) předmět Digitální kompetence na KISKu nebo
c) chtěli naučit někoho základy tvorby infografiky v neformálním vzdělání.

V návaznosti na zkušenost s LMS Moodle vyzkoušejte vytvořit vzdělávací modul ve složeném virtuálním učebním prostředí (VLE). Představte si, že by patřil do plně distančního kurzu.
Než se pustíte do tvorby, podívejte se na Learn Camp - kurz, který se realizuje na blogu.
V ideálním případě využijte webovou stránku svého portfolia, vytvořit můžete také...

Code Academy

30.12.2017

Úkol ze sedmé a osmé přednášky je společný - vyberte si prosím jeden kurz na CodeAcademy a ten splňte. Do odevzdávárny nahrajte screenshot ze závěru nebo certifikát.

Eduvideo

30.12.2017

Vyzkoušejte si tvorbu krátkého eduvidea pomocí nástroje Adobe Spark

Zkuste napsat gramatiku (nebo automat), který bude generovat nějaký nekonečný jazyk, který Vám přijde zajímavý. Automat nebo gramatiku vložte do souboru a stručně popište, co dělá. Pokud si nebudete vědět rady tak se můžete podívat do Skript v rozšiřujících materiálech nebo se mne zeptat.

Lucidpress

30.12.2017

V Lucidpressu vytvořte třístránkový učební materiál.

Canva

30.12.2017

- jednoduché logo pro Váš potenciální edtech projekt, nebo Vaše osobní logo do ePortfolia,
- úvodní fotku na Facebook nebo Twitter pro Váš potenciální edtech projekt / událost projektu.
- V obou případech můžete předělat již existující layout,
- využijte alespoň dva prvky z elements,
- vyberte si libovolný font textu a background,
- a...

Big Data

30.12.2017

Zkuste najít nebo vymyslet projekt, který by využíval big data pro vzdělávání nebo vzdělávací politiku. (Stačí krátce) Jaké jsou limity daty řízeného vzdělávání? Co naopak mohou přinést?

Na vlastním (půjčeném) telefonu či tabletu si otestujte vám sympatickou aplikaci pracující s VR. Krátce ji popište, navrhněte její didaktické využití a zkuste zpracovat její jednoduchou SWOT analýzu.