Nejnovější články 

Přečtěte si, co je nového.
 

Zkuste si něco více přečíst o digitálních pedagogických avatarech (botech). Navrhněte k čemu byste ho využili v případě, že byste učili:
a) předmět Informace, komunikace, myšlení na KISKu nebo
b) předmět Digitální kompetence na KISKu nebo
c) chtěli naučit někoho základy tvorby infografiky v neformálním vzdělání.

V návaznosti na zkušenost s LMS Moodle vyzkoušejte vytvořit vzdělávací modul ve složeném virtuálním učebním prostředí (VLE). Představte si, že by patřil do plně distančního kurzu.
Než se pustíte do tvorby, podívejte se na Learn Camp - kurz, který se realizuje na blogu.
V ideálním případě využijte webovou stránku svého portfolia, vytvořit můžete také...

Code Academy

30.12.2017

Úkol ze sedmé a osmé přednášky je společný - vyberte si prosím jeden kurz na CodeAcademy a ten splňte. Do odevzdávárny nahrajte screenshot ze závěru nebo certifikát.

Eduvideo

30.12.2017

Vyzkoušejte si tvorbu krátkého eduvidea pomocí nástroje Adobe Spark